SIE SIÓDEMKA
Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "Siódemka" powstało w 2014 roku z inicjatywy nauczycieli VII LO w Białymstoku, którzy dostrzegli potrzebę wspierania młodzieży w ich działaniach edukacyjnych i artystycznych.

Spotkanie założycielskie odbyło się 26 marca 2014 roku. Wzięło w nim udział ponad 20 nauczycieli VII LO, którzy wyrazili chęć wspierania szkoły w jej misji edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej. Powołano zarząd, w skład którego weszli:

Prezes: Katarzyna Klim
Wiceprezes: Joanna Adamska
Sekretarz: Iwona Frankowska
Skarbnik: Mirosław Gołownia
Członek zarządu: Jolanta Trofimiuk

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 21 maja 2014 roku. Jego celem przede wszystkim jest:

  • organizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych;
  • tworzenie projektów o charakterze edukacyjnym;
  • wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji;
  • fundowanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży;
  • organizowanie konkursów i imprez kulturalnych;
  • wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
  • organizowanie wycieczek i plenerów artystycznych;
  • zdobywanie środków na działalność programową i statutową;
  • wydawanie książek, czasopism, wspieranie działań artystycznych uzdolnionej młodzieży, itp.

Serdecznie zapraszamy do grona członków SIE "Siódemka" tych wszystkich, którzy chcieliby wspomóc nasze działania, przede wszystkim nauczycieli, rodziców, absolwentów i przyjaciół VII LO w Białymstoku.